Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 • Lingerie Majouline verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
 • Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij De Smet Ria – info@majouline.com

Verwerkingsdoeleinden

 • Lingerie Majouline verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten beheer (o.a. klantenadministratie, bestellingen, verzendingen, terugbetalingen, en heeft zelf geen zeggenschap over de persoonsgegevens.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

 • Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

 • Lingerie Majouline garandeert dat de persoonsgegevens enkel gedeeld worden met derde partijen zoals boekhoudprogramma, boekhouder.

 • De persoonsgegevens verwerkt voor klanten beheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van onze boekhouding).

 • Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

 • De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

 • Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: naam - adres - telefoon of gsm nummer - e-mailadres - geboortedatum.

 • De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be)

Over welke gegevens beschikken wij van jou?

 • Je deelt gegevens met ons op verschillende manieren.

 • Wij gebruiken daarbij gegevens die we van jou ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. 

 • Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. 

 • Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

 • Je bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens.

Majouline zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

1. Anonieme gegevens

 • Dit zijn gegevens die je met ons deelt zonder registratie: IP-adres, surfgedrag, herkomst, zoektermen.
   
 • We gebruiken deze gegevens voor het verzorgen en verbeteren van onze website. 
   
 • Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Majouline om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.  

2. Je account

 • Je kan op onze website een account aanmaken. In je account slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie en interesses. 

 • We houden dit bij, zodat je ze bij een volgend bezoek aan onze website of bij het plaatsen van een bestelling niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. 

 • Daarnaast gebruiken we de opgegeven contactgegevens ook om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling of om jouw mening te vragen (zie “jouw mening”). 

 • Het beheer van jouw account op deze website heeft als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd. 

 • Je kan je account steeds annuleren, contacteer mij daarvoor via info@majouline.com

Online bestellen of reserveren via mail - telefonisch of via Facebook

 • Voor je bestelling of reservatie hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer nodig. 

 • Deze hebben we nodig voor de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd. 

 • We gebruiken de gegevens om je bestelling bezorgen, je op de hoogte houden over je bestelling of reservatie of om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling.
   
 • Indien je een bestelling plaatst bij  Majouline en hiervoor gebruik maakt van je account (zie “je account”), registreren wij deze op naam. 

 • Deze gegevens worden gebruikt voor het maken van statistische en algemene analyses van je aankopen.

Marketing

 • Voor het verzenden van nieuwsbrieven (max. 1 per week) en marketing via sociale media zoals Facebook en andere...